Sơ đồ note cho người mới tập chơi Hamonica

Sơ đồ note cho người mới tập chơi Hamonica. Harmonica có 3 loại, Tremolo, Diatonic và Chromatic. Tương tự với các loại nhạc cụ khác, Harmonica gồm các nốt Do (C), Re (D), Mi (E), Fa (F), Sol (G), La (A) và Si (B), các bạn nên nhớ kí hiệu nốt để đến lúc tập sẽ dễ dàng hơn.

Tremolo

Sơ đồ các loại tremolo thông dụng

Sơ đồ note cho người mới tập chơi Hamonica
Sơ đồ note cho người mới tập chơi Hamonica

Sơ đồ tremolo 21 lỗ: humming 21, tombo 21, sepcail 21 suzuki

Sơ đồ note Tremolo Sailor Seydel (2 note C liên tiếp)

Sơ đồ note Hohner weekender 16

Sơ đồ note Hohner Big Valley (cấu tạo khá đặc biệt)

Diatonic

Cấu tạo note 12 tone Diatonic

Cấu tạo note Seydel Paddy Richter (có note A tự nhiên)

Bonus thêm Sơ đồ diatonic khi bend và over-bend (màu đậm)

Sơ đồ note Hohner 12 Holes S364 soloist

Sơ đồ note Hohner 14 Holes S365

Chromatic

Gọi điện
SMS
Messenger